Είστε εδώ

Κατάρτιση πίνακα πραγματογνωμόνων έτους 2024 από το Πρωτοδικείο Λαμίας

Το Πρωτοδικείο Λαμίας θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα πραγματογνωμόνων έτους 2024 με τα μέλη μας, που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετετη συνημμένη αίτηση μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2023 και να την υποβάλλετε στα γραφεία του Τμήματος με email ή ταχυδρομικά.

Αίτηση εγγραφής σε κατάλογο πραγματογνωμόνων