Είστε εδώ

Αίτηση για Μόνιμες Επιτροπές

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Στερεάς προσκαλεί τα Μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις νέες Μόνιμες Επιτροπές που πρόκειται να συγκροτήσει.

Οι Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ, αποτελούν Όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές και η λειτουργία τους ρυθμίζεται με σχετικό Κανονισμό.

Τα θεματικά αντικείμενα των υπό συγκρότηση νέων Μονίμων Επιτροπών είναι:

  1. Μ.Ε. Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υδατικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  2. Μ.Ε. Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου
  3. Μ.Ε. Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικών θεμάτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  4. Μ.Ε. Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών, Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Νέων Μηχανικών και Νέων Ειδικοτήτων
  5. Μ.Ε. Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εκτέλεσης Μελετών - Έργων (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα)
  6. Μ.Ε. Οδικής Ασφάλειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
  7. Μ.Ε. Αντισεισμικής και Πολιτικής Προστασίας
  8. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν. Βοιωτίας
  9. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν. Φωκίδας
  10. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν. Ευρυτανίας

Για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας πρέπει να συμπληρώσετετη συνημμένη αίτηση μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020 και να την υποβάλλετε στα γραφεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με fax ή με email.

 

 

Αίτηση για ΜΕ