Είστε εδώ

Προμήθεια υλικού επικάλυψης για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ Λαμίας

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 2 Οκτώβριος, 2018 - 15:00

Φορέας: ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Προυπολογισμός: 59.997,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα 32200, τηλ. 2262080821-2262027977, φαξ 2262089627